Efekt Motyla

Zgodnie z fizyczną teorią chaosu ruch skrzydła motyla na jednej półkuli Ziemi może wywołać huragan na drugiej półkuli i mimo, że brzmi to dość abstrakcyjnie, to podobne zależności dotyczą nas w wielu aspektach.

Przyjrzyj się swoim codziennym wyborom, jeśli na przykład do swojego koszyka włożysz modyfikowaną genetycznie kukurydzę, przy uprawie której w Kanadzie jako pestycydu użyto związków fosforu, może zdarzyć się tak, że fosfor, który przeniknął do wód gruntowych spowoduje wymarcie całej ławicy ryb u wybrzeży Meksyku.

Wybierając natomiast tanią, ale ładną odzież z „sieciówki” możesz przyczyniać się do wyzysku, a nierzadko utraty zdrowia lub nawet życia pracowników w krajach trzeciego świata, którzy są zatrudniani przez sieć powiązanych spółek przez właściciela efektownie wyglądającego salonu sprzedaży.

Odrębnym pytaniem w tej materii jest to, czy motyl, powinien czuć się winny za wywołanie huraganu, a ty za pogrom ławicy ryb lub też nieludzkie warunki pracy w Bangladeszu?
Wszystko zależy od tego, czy miałaś świadomość konsekwencji związanych ze swoim wyborem.

Pamiętaj, żyjemy w czasach niesłychanego rozkwitu i wielu możliwości, które niosą ze sobą wiele dobrego, ale i złego dlatego obligują nas do tego, abyśmy zadawali pytania i w oparciu o uzyskane odpowiedzi dokonywali świadomych wyborów.